Strona głównaTechnologiaOfertaKontakt

Usługi dociepleniowe stropodachów metodą wdmuchiwania granulatów.

Granulat wełny mineralnejTechnologia wdmuchiwania (blow-in) jest najtańszą z dostępnych metod, docieplania wentylowanych stropodachów w budynkach.
Cały proces, polega na wdmuchiwaniu w miejsca, szczególnie trudno dostępne, luźnych materiałów izolacyjnych takich jak wełna szklana lub mineralna granulowana, granulatu celulozowego, granulatu styropianowego, czy wełny drzewnej, itp. W przypadku stropodachów wentylowanych o niskiej wysokości 40cm do min. 10cm uniemożliwiających wejście i ręczne ułożenie termoizolacji, metoda wdmuchiwania, okazuje się być jedynym sposobem na przeprowadzenie skutecznej termomodernizacji. Metoda jest również skuteczna w przypadku wygłuszania ścian z płyt gipsowo kartonowych i innych przestrzeni zamkniętych.
Wydajność prac jest dość wysoka, oczywiście uzależniona od dostępności do izolowanej powierzchni oraz rodzaju konstrukcji i wynosi do kilkuset metrów kwadratowych dziennie w przypadku stropodachów i ścian.

Stosowane są dwie metody wykonania izolacji:
- przez wejście do przestrzeni ocieplanej,
- przez wykonanie siatki otworów.


Transport materiału izolacyjnego, odbywa się pneumatycznie, rurą o średnicy do kilkunastu centymetrów. Warunki pogodowe nie ograniczają prac, mróz czy deszcz i śnieg nie są przeszkodą, ponieważ jest to metoda sucha. W czasie prac nie wydzielają się żadne toksyczne rozpuszczalniki czy formaldechyd.

Zastosowanie:
- stropodachy wentylowane,
- przestrzenie nad sufitami podwieszanymi,
- ściany szczelinowe z pustką powietrzną,
- podłogi na legarach,
- przestrzenie zamknięte.


Określenie grubości, wymaga przeprowadzenia wywiadu - inwentaryzacji istniejących warstw materiałowych w przegrodzie i w oparciu o uzyskane dane, dokonania obliczenia współczynników przenikania ciepła i oporów cieplnych z uwzględnieniem występujących mostków cieplnych, zgodnie z wymogami Polskich Norm Budowlanych.

W przypadku stropodachów i innych elementów budynku, gdzie jedna ze stron przegrody wychodzi na zewnątrz, wymagane jest zapewnienie odpowiedniej wentylacji przestrzeni ze względu na występowanie dyfuzji i kondensacji pary wodnej. Minimalna zalecana, łączna powierzchnia otworów wlotowych i wylotowych powinna wynosić 0,002 powierzchni dachu.